Innovating by traversing limits

Bottom-up, spo­łecz­nie, kon­ty­nu­ujemy pol­ską tra­dy­cję upra­wia­nia nauki zmie­nia­ją­cej świat i pod­bi­ja­ją­cej rynki.
We are a non-govermental institute conducting interdisciplinary research.

In pre-war Poland, scientific research was often conducted in bottom-up structures, financed by generosity of benefactors, philantropist and patrons.

This form of organization gave independence from domain limitations and allowed both polish scientists and inventors to achieve practical results. This approach gave rise to fast scientific an economic growth of the Second Polish Repbulic. After WWII such a modus operandi has been prohibited by the regime, which also nationalized the mienie of pre-war NGOs, while in the free world it continued to flourish.

Probably the most famous initiative of this type is the Stanford University. This non-profit foundation Ini­cja­tywą tego typu jest np. Uni­wer­sy­tet Stanforda. Ta ufun­do­wana przez rodzinę filan­tro­pów uczel­nia jest dziś, po ponad 100 latach ist­nie­nia, świa­to­wym lide­rem wśród insty­tu­cji naukowo-biznesowych. New scientific instutes formed as bottom-up NGOs are also being founded nowadays, to recall

Today many in Poland are looking at western countries with envy and desire to import succesful methods of research organisation to Poland. We are trying to revive this most successful approach, the groundwork of polish pre-war success, in modern Poland.

Our mission is to create an environment, culture and space for interdisciplinary research achieving concrete, applied and useful effects.

What are we doing on a daily basis?

We are conducting interdisciplinary research, looking from different points of views, bringing understanding and crafting solutions.

Pogranicze analogowo-cyfrowe Pogranicze analogowo-cyfrowe

Understanding the Analog-Digital Frontier

How do Internet, gaming, new technologies and devices impact our minds and behaviour?

Od dwóch dekad nowe technologie intensywnie kształtują nasze funkcjonowanie w świecie. Angażując nasze zmysły, zmieniając nasz tryb życia, wpływają na nasz sposób myślenia, postrzegania i komunikacji. Używając nowych technologii dokonywaliśmy (lub nie) ponownego wyobrażenia analogowego świata w licznych cyfrowych rzeczywistościach.

Niektórzy z nas nie zaczęli używać nowych technologii, inni traktują tak jak dawne media - prasę, telewizję czy telefon, wreszcie jeszcze inni zadomowili się w niej na stałe - dzieląc życie między rzeczywistość analogową a rzeczywistości cyfrowe, niektórzy nawet do rzeczywistości cyfrowej praktycznie wyemigrowali.

Badamy czym te grupy się różnią, jak pod wpływem internetu, gier komputerowych, społecznościowego multi-taskingu czy wszechdostępności urządzeń mobilnych zmieniło się funkcjonowanie ich umysłów.

Find out more!

Pogranicze analogowo-cyfrowe Pogranicze analogowo-cyfrowe

Recovering and analysing the structure of historical networks

How did a well-connected structure of polish elites network in the Second Polish Republic impacted the dynamic growth of the countries economy? How was this social structure broken during the WWII?

Jednym z doświadczeń twórców projektu Network Sunrise, jest odkrycie wpływu niedostatku relacji między naukowcami a przedsiębiorcami na niską liczbę przypadków współpracy B+R w Polsce. Istotne jest zatem ustalenie, czy niedostatek relacji nauki z biznesem jest charakterystycznym elementem polskiej kultury, czy też jest artefaktem spowodowanym różnymi wydarzeniami w przeszłośc?

Find out more!

Who makes this unique, bottom-up oriented community?

Young scientists, entrepreneurs and activists determined to build world-improving science and scale-up the results to the market.

Piotr Szymański - Prezes Fundacji illimites

Piotr Szy­mań­ski

Founder, President of the Board

Finishes his computer science Ph.D. at Wrocław University of Technology. Pursued a mathematics Ph.D. Graduated in CS after an individual study programme at Wrocław University of Technology. Studied at the Stanford University and the Hasso-Plattner Institute in Potsdam. Passionate about psychology, sociology, urban studies and design thinking. Leads us into the future, writes grants, spreads passion everywhere. He is also engaged in the research on social network of Second Polish Republic elites & analog-digital frontier.

Ewa Zduńczyk - Wiceprezes Fundacji illimites

Ewa Zduń­czyk

Founder, Deputy President of the Board

Graduate of Biotechnology on University of Wroclaw. She worked in research instittutes in Copenhagen and Paris. Currently, the Research and Development Centre Manager in Regional Specialist Hospital in Wroclaw. In the illimites foundation, she analyses projects, keeps an eye on deadlines and ties up loose ends.

Maciej Karczewski - Wiceprezes Fundacji illimites

Maciej Kar­czew­ski

Founder, Deputy President of the Board

Graduate of biomathematics on University of Wroclaw. He specializes in the application of stochastics and statistics, especially in live science. He works in interdisciplinary project WroVasc, in which he is performing data analysis for medical research. As the oldest he brings wisdom and stability to the young team. He is also engaged in the research on the analog-digital frontier.

Andrzej Chmiel

Andrzej Chmiel

Psychologist, Philosopher

Received his Ph.D. in psychology from Wrocław University. Works in the University of Lower Silesia. In the foundation he is conducting research, leading the analog-digital team and animating the community. He is passionate about psychology of aesthetics and art, especially architecture and also the psycho-sociological processes on the analog-digital frontier.

Renata Madziara

Renata Madziara

Historian, Entrepreneur

Received her Ph.D. in history from Wrocław University. She is passionate about history of technology and local communities. She is running her own publishing company Bibliotheca Silesiana. She was honoured by Wrocław Centre “Memory and Past” as the laureate of the III edition of young scientist competition. In the foundation, she is leading the research on the social network of Second Polish Republic elites.

Maciej Kamiński - Przewodniczący Kapituły Fundacji illimites

Maciej Kamiń­ski

Founder, President of the Chapter

Graduate of the Faculty of Fundamental Problems of Technology at Wroclaw University of Technology. He works in Spatial Management Department with prof. Tadeusz Zipser.

These people are just a small representation of our fantastic interdisciplinary team that works together to change the face of polish science!

Meet the Team!